Xz qte qsd

Sony XZ qte 99% trắng ID: 97905
Sony XZ qte 98,5% nâu đậm ID: 81495799