Iphone

Iphone Xs-256gb sb 100% trắng ID: 658412
Iphone X- 64gb qte 99% trắng ID: 568671
Iphone 8plus-64gb qte 99% vàng ID: 0875252
Iphone 8plus-64gb qte 99% đỏ ID: 5894536
Iphone x-64gb dcm 100% trắng ID: 1329297
Iphone 6s-64gb qte 99% vàng ID: 658251
Iphone 8plus-64gb dcm 100% trắng ID: 7834667
Iphone 5se-32gb qte 100% hồng ID: 1940254
Iphone 7-128gb qte 99% đen nhám ID: 2380764
Iphone Xs Max 256gb au 100% vàng ID: 1286554
Iphone 5s-16gb au 98% vàng ID: 894216
Iphone 8plus-64gb dcm 100% vàng ID: 190265
Iphone 6s-64gb qte 99% sám ID: 781391
Iphone 7plus-128gb sb 98% đen nhám ID: 2347436
Iphone 7plus-128gb sb 98% đen bóng ID: 6955459
Iphone 7plus-128gb sb 99% đen bóng ID: 346087
Iphone 7plus-128gb qte 99% hồng ID: 9013355
Iphone 7plus-128gb qte 99% đỏ ID: 8754641
Iphone 8plus-64gb dcm 98,5% vàng ID: 34567623
5se-32gb qte 100% hồng  ID: 7404273
Iphone 6splus-128gb dcm 99% vàng ID: 1376645
Iphone X- 64gb qte 99% đen ID: 2365653
Iphone 6s-64gb qte 98,5% vàng ID: 5342315
Iphone 7-128gb qte 99% trắng ID: 7512330