Điện thoại khác

Huawei P20 Lite 32gb qte 100% xanh ID: 5814032
Huawei P20 Lite 64gb qte 100% hồng ID: 21259
ZenFone 2 ZE551ML-GY32S4 100% Q/te sám ID: 4352434
Huawei P10 Lite 32gb qte 100% xanh ID: 5397586